Uzávěrka přihlášek II. kolo do 14.8.2018

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Národní hospodářství

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Hospodářská politika a správa

 

3leté prezenční bakalářské studium • 2leté prezenční navazující magisterské studium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studium národního hospodářství očima Z. Šmídové (OECD, Paříž)

 

 

Co Vás naučíme?

• rozumět fungování regionální, národní, evropské a světové ekonomiky • myslet v souvislostech • analyzovat na první pohled složité problémy • diskutovat na úrovni a se znalostí faktů • rozumět hospodářské politice • osvojit si znalost monetární politiky • orientovat se velmi dobře na trhu práce • zvládnout analytické metody a postupy • porozumět otázkám ekonomického rozvoje a mnohému dalšímu

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• ve státní správě a samosprávě • centrálních a evropských institucích jako jsou ministerstva, Česká národní banka, Evropská komise apod. • analytických centrech významných bank • prestižních poradenských institucích • HR odděleních velkých podniků • na manažerských pozicích • ve výzkumu • v politice apod.

 

Proč si vybrat obor?

• prestižní a perspektivní obor • vysoká uplatnitelnost absolventů oboru na trhu práce • moderní formy výuky rozvíjející odborné i měkké dovednosti • žádné memorování – učíme v souvislostech • odborné stáže a exkurze do významných institucí • individuální a vstřícný přístup ke studentům • vyučující se zkušenostmi z praxe nebo zahraničních výzkumných institucí

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Mikroekonomie • Makroekonomie • Světová ekonomika • Ekonomický rozvoj • Hospodářská politika • Deskriptivní ekonomie ČR • Odvětvové ekonomiky • Hospodářská politika ČR • Hospodářské dějiny ČSR a ČR • Komparace hospodářských politik • Evropská unie • Hospodářská politika EU • Ekonomie trhu práce • Veřejná ekonomika a správa • Fiskální politika • Veřejné finance • Daňová soustava v ČR • Právo • Finance • Podniková ekonomika • Management • Marketing • Účetnictví • Informatika • Matematika • Statistika • Operační výzkum • Cizí jazyk • volitelné předměty podle vašeho zájmu

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

• Mikroekonomie II. • Makroekonomie II. • Mezinárodní ekonomie • Hospodářská politika II. • Monetární politika I. a II. • Monetární politika otevřené ekonomiky • Bankovnictví a kapitálové trhy • Ekonomie trhu práce II. • Zahraničně-obchodní politika • Ekonometrie • Makroekonomická analýza • Statistika II. • Dějiny ekonomických teorií • Matematika v ekonomii • volitelné předměty podle vašeho zájmu

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.

 

 

garant oboru Národní hosodářství • místnost A 612
• tel. 5973222202 • mail: jaromir.gottvald@vsb.cz

 


Ing. Jiří Balcar, Ph.D.

 

   

 vedoucí Katedry národohospodářské • místnost A 610
• tel. 597322291• mail: jiri.balcar@vsb.cz

 

 

Naši absolventi

 

 


Zuzana Šmídová

 

 

OECD Headquarters, Paříž

 

“Zajímaly mne hospodářské souvislosti, které ovlivňují aktuální dění, politiku, mezinárodní vztahy. Národohospodářství nabízí porozumění ekonomického systému jako celku. Vybírala jsem si také podle kvality výuky.“

 

Web: Zuzana Šmídová pro Hospodářské noviny (červen 2010).


Petr Dufek

 

 

ČSOB, ředitel makroekonomických analýz

 

"Zvolil jsem si obor národohospodářství, protože mi nabízel možnost pochopit ekonomický svět v souvislostech."

 

Video: Petr Dufek jako host pořadu Studio ČT24 (únor 2012). Téma: Důchodový účet- největší propad od roku 2003. Zdroj: Česká televize.


Viktor Kotlán

 

 

Česká spořitelna, hlavní stratég finančních trhů, ředitel Správy aktiv pro institucionální klienty

 

"Jsem člověk, který rád vidí širší souvislosti a provázanost dění. Ekonomie může tuto perspektivu nabídnout. Studium národohospodářství nabízí dobrou průpravu pro působení v centrálních orgánech, jako jsou ministerstva, centrální banka nebo i ve strategických pozicích ve velkých firmách."

 

Video: Seminář České spořitelny (Správa aktiv) - Jak vydělat na nízkých úrokových sazbách(24.3.2011). Zdroj: Youtube


 

 

Jan Frait • Česká národní banka • člen bankovní rady ČNB (2000-2006), ředitel odboru finanční stability • Luboš Komárek • Česká národní banka • ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů, sekce měnová a statistiky • David Navrátil • Česká spořitelna • hlavní ekonom • Viktor Kotlán • Česká spořitelna • hlavní stratég finančních trhů • Petr Dufek • ČSOB • ředitel makroekonomických analýz • Zuzana Šmídová • OECD • Economic department • Jaromír Culek • Ministerstvo průmyslu a obchodu • vedoucí odboru strategií a trendů •  Rostislav Mazal • Ministerstvo pro místní rozvoj • ředitel odboru řízení operačních programů • Petra Chovanioková • Agentura pro regionální rozvoj • ředitelka • Radim Křupala • Město Opava • primátor • Martin Štěpánek • Město Ostrava • náměstek primátora • Mariola Pytlíková • Institut vlády pro vědu a výzkum (Dánsko) • vědecký pracovník • Pavel Tuleja • Slezská univerzita v Opavě • rektor • Martina Bártíková • Schneider Electric Hungary • Marie Kasánková • IBM Global Services Delivery Center Czech Republic • Vlastimil Koudelka • Škoda Auto • Filip Loučka • Krnovské opravny a strojírny • Bianka Maléřová • X-TRADE BROKERS • Eva Šobrová • Vodafone • Lucie Tomiczková • Deloitte Czech Republic • Martin Vícha • Hyundai Motor Manufacturing

Uložit

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI