Uzávěrka přihlášek II. kolo do 14.8.2018

Odkaz na stránky fakulty: www.ekf.vsb.cz

Studijní oddělení: 597 322 331

Účetnictví a daně

studenti se pro bakalářské studium tohoto oboru přihlašují do programu Ekonomika a management

 

3leté prezenční bakalářské studium • 2leté prezenční navazující magisterské studium

 

 

Exkurze pro studenty závěrečných ročníků v Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích (květen 2016)

 

Co Vás naučíme?

• jak porozumět účetnictví dle české legislativy i mezinárodních standardů účetního výkaznictví • jak porozumět daním dle české legislativy v kontextu mezinárodního zdanění a daňové politiky EU • jak hodnotit současné daně podle daňových principů • jak zpracovat daňovou evidenci, účetnictví, účetní výkazy i daňová přiznání obchodním korporacím, družstvům a také subjektům v neziskové sféře včetně aplikace na PC • jak se orientovat v účetních výkazech obchodních korporací a dalších subjektů a jak použít tyto informace k finančnímu rozhodování • jak porozumět složitým transakcím v účetnictví a daních • jak postupovat při fúzi, akvizici, splynutí či sloučení obchodních korporací • jak komunikovat s auditorem, daňovým poradcem, insolvenčním správcem a jak porozumět jejich činnosti

 

Kde můžete najít uplatnění po studiu?

• jako statutární auditor či asistent auditora ve významných auditorských společnostech • jako interní auditor a finanční controller v obchodních korporacích • jako vedoucí daňových oddělení na finančních úřadech • jako vedoucí pracovník ekonomických, účetních a daňových oddělení v obchodních korporacích • jako specialista na IAS/IFRS • jako daňový poradce • jako insolvenční správce • jako soudní znalec • jako hlavní ekonom a finanční manažer v obchodních korporacích
• jako účetní poradce

 

Proč si vybrat obor?

• přibližně 170 absolventů oboru ročně • perspektivní a vyvíjející se obor • praktické zaměření oboru • povinná i volitelná odborná praxe • získání znalostí potřebných v každé obchodní korporaci, družstvu a v dalších podnikatelských či nepodnikatelských subjektech • spolupráce s významnými auditorskými společnostmi • zajímavé přednášky odborníků z praxe • nabídka pracovních stáží a studijních pobytů v České republice i zahraničí • možnost uznání vybraných zkoušek v systému Certifikace účetní profese, ACCA či zkoušek daňového poradce a auditora • kvalitní příprava na složení zkoušek auditora, daňového poradce či insolvenčního správce

 

Jaké předměty budete studovat v bakalářském studiu?

• Makroekonomie A • Mikroekonomie A • Matematika • Informatika • Statistika A • Podniková ekonomika • Management • Marketing • Právo • Obchodní právo • Pracovní a sociální právo • Operační výzkum • Finance • Účetnictví A • Účetnictví B • Přímé daně A • Mezinárodní aspekty finančního účetnictví • Fundamentals of Accounting • Účetnictví a daně individuálního podnikatele • Daňová evidence • Účetnictví nestátních neziskových organizací • Manažerské účetnictví A • Účetnictví kapitálových společností • Nepřímé daně A • Ekonomická kriminalita • Finanční řízení a rozhodování • Využití ICT v účetnictví • Odborná praxe - účetnictví a daně a další

 

Jaké předměty budete studovat v magisterském studiu?

 

• Makroekonomie B • Mikroekonomie B • Přímé daně B • Účetnictví vybraných účetních jednotek • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví • Nepřímé daně B • Daňové teorie  

• Matematika v ekonomii • Statistika B • Podniková diagnostika • Právo EU pro ekonomy A a B • Účetnictví bank a pojišťoven • Daně, mzdy a pojistné • Podnikatelská etika • Manažerské účetnictví • Audit v účetnictví • Transakce s podnikem v účetnictví • Daně v EU • Oceňování a akvizice • Likvidace a insolvenční řízení a další

 

 

Chybí Vám informace? Kontaktujte nás!

 

prof. Ing. Jan Široký, CSc.

 

 

garant oboru Účetnictví a daně • místnost B 370a • tel. 597322483
• mail: jan.siroky@vsb.cz


Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

 

 

vedoucí Katedry účetnictví a daní • místnost B 374 • tel. 597322325
• mail: jana.hakalova@vsb.cz

 

 

 

Naši absolventi

 

Ing. Martin Raida, Ph.D., MBA

 

 

• absolvent oboru (1996) • Vice President & General Manager v mezinárodní (americké) společnosti Illinois Tool Works, zodpovědný za divizi klikových systémů s celosvětovým obratem 6 mld. CZK


Ing. Martina Kopsová, ACCA

 

 

• absolventka oboru (2004) • manažerka v KPMG • odpovědná za odborné vzdělávací aktivity pro klienty KPMG v České republice poskytované prostřednictvím KPMG Business Institutu • předchozích 8 let se věnovala auditu komerčních společností a klientskému vzdělávání v PwC


Ing. Lenka Ježová

 

 

• absolventka oboru (2010) • v průběhu studia vedoucí referátu oddělení majetkových daní Finančního úřadu ve Frýdku-Místku • (2013) vedoucí oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště ve Frýdku-Místku


 

Ing. Andrea Davidová

 

 

• absolventka oboru (2007) • asistent auditora AUDITCOM Consulting s.r.o. • daňový asistent TPA Horwath Tax s.r.o. • od roku 2011 registrovaný daňový poradce v BDO Tax s.r.o. • v současnosti senior konzultant ve společnosti Deloitte


 

Ing. Jana Husseini (Skálová)

 

 

• absolventka oboru (2012) • v posledních dvou letech studia ambasadorka KPMG Česká republika při EkF VŠB-TU Ostrava • po ukončení VŠ asistentka auditora ve společnosti KPMG Česká republika Audit (Praha) • v současnosti Senior in Accountancy and Finance ve společnosti Stobart Automotive CZ s.r.o. (Praha)


Ing. Stanislav Myška

 

  • absolvent oboru (2012) • specialista – interní auditor, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostrava - Vítkovice • v současnosti vedoucí oddělení lůžkových PZS, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostrava - Vítkovice

Ing. Beata Motyková

 

 

• absolventka oboru (2013) • Vice President finance AIESEC, během studia absolvovala studijní pobyt (v rámci programu Erasmus) v Belgii, studijní pobyt v Číně (Xiamen) a rozvojovou stáž v Indii a na Ukrajině • Work&travel USA • účetní ve společnosti Account Professional a.s. (komplexní účtování 40 malých a středních firem, vedení polské účetní kanceláře) • účetní Warido Tax s.r.o.


Ing. Tereza Trčková

 

 

• absolventka oboru (2013) • v roce 2009/2010 studium na Hogeschool Gent v rámci programu Socrates/Erasmus • v Deloitte Audit ČR od roku 2010 • v letech 2013-2015 na secodmentu v Deloitte UK • v současnosti Project manager v Deloitte Audit ČR • studentka ACCA kvalifikace

 


Ing. Denisa Šustaiová

 

 

• absolventka oboru (2014) • při studiu klientský servis v Lama energy a.s. a v RWE, poslední půl rok daňový konzultant v Deloitte vč. spolupráce na auditních zakázkách • v současnosti daňový konzultant v Deloitte


 

 Ing. Barbora Huserová

 

 

 

 • absolventka oboru (2014) • Vice President a Sekční Delegát pro ESC VŠB-TUO (člen Erasmus Student Network Czech Republic), během studia absolvovala studijní pobyt v Belgii a pracovní stáž v Irsku (obojí v rámci programu Erasmus) • Work&travel USA • v současnosti asistent auditora v Deloitte


 

Ing. Petra Kopečná

 

 

• absolvent oboru (2008) • vedoucí oddělení vyměřovacího - oblast daně z přidané hodnoty a zástupce ředitele odboru vyměřovacího, Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci

 

 

Ze života katedry

 

Exkurze pro studenty závěrečných ročníků v MIKO international s.r.o.  (leden 2016)

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Další informace

PRACUJI